FONDE

 FONDE I BEVÆGELSE


DEN NYE FILANTROPISKE VIRKELIGHED

De filantropiske fonde er i bevægelse. De forandrer sig fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører og deltager i netværk med civilsamfundets organisationer, offentlige institutioner og private virksomheder. Borte er den tid hvor filantropi rimede på diplomati med bonede gulve, diskretion og distance til omverden.


ÅBENHEDEN BEGYNDER HOS FONDENE SELV

Samspillet mellem de filantropiske fonde og samfundet går langt tilbage i historien. Men ét princip er fortsat det samme: Fonde er selvejende og ingen står over bestyrelsen, der suverænt har ansvaret for, at fondens formål bliver opfyldt.


Alligevel er noget forandret de senere år, hvor begreber som åbenhed og gennemsigtighed er blevet synonymt med en ny filantropisk virkelighed. I praksis har de erhvervsdrivende fonde herhjemme siden 2015 været forpligtet til at forholde sig til en række anbefalinger for god fondsledelse -  og mange almennyttige fonde og foreninger har bevæget sig i samme retning.


FILANTROPI OG DEMOKRATI

Det er en vigtig demokratisk fordring, at filantropien er til gavn for hele samfundet og ikke kun for et priviligeret mindretal.

Usikkerheden giver anledning til mange misforståelser på kryds og tværs. Usammenlignelige data bliver sat skævt sammen; forudsætninger bliver overset – og konklusionerne er ofte derefter. Der er en del eksempler på uautoriserede opgørelser, hvor forfatterne efter bedste evne leverer data, men hvor resultatet desværre ofte er mere slør end afsløring.


GLOBAL OG NATIONAL FILANTROPI

I USA har nye filantropiske aktører som f.eks. Melinda & Bill Gates Foundation længe orienteret sig globalt. I Danmark har filantropien derimod tradition for at være lokal og national. Men dette ændrer sig i disse år. Flere er begyndt at arbejde med emner, der rækker ud over landets grænser bl.a. inspireret af FNs Verdensmål.
Denne bog bygger på mere end 15 års erfaring i og omkring fondsverdenen og giver en praktisk, analytisk tilgang til emnet. Formålet med analyserne er at beskrive og debattere fondenes udvikling fra diskrete velgørere til aktive samfundsaktører og derigennem adressere forholdet og dynamikken mellem fondene og det omgivende samfund.


OMVERDEN


FILANTROPI OG SAMFUND

Danske fonde uddeler årligt cirka 17 mia. kr. til områder som videnskab & forskning, kunst & kultur samt det sociale område. Med så store beløb følger en unik mulighed for at gøre en forskel på udvalgte områder, men der følger også en samfundsmæssig forpligtelse til at være synlige, åbne og kommunikere, hvad man gør og hvorfor.


FONDENE FORANDRER SIG - ANSØGERNE MÅ FØLGE MED

Fondene moderniserer deres arbejdsmåde og bliver mere strategiske. De etablerer profesionelle sekretariater og kombinerer klassiske uddelinger med nye metoder som katalytisk filantropi og impact investment. I den proces får den ansøgningsdrevne filantropi konkurrence af andre samarbejdsmetoder, der udfordrer  ansøgere og samarbejdspartnere, men også skaber nye muligheder.FORSTÅ FILANTROPIEN

I bogen Fonde i bevægelse sammenfatter jeg nogle af de diskussioner og tendenser, som man gør sig herhjemme og i udlandet blandt filantropiske fonde, forskere, meningsdannere og erhvervsfolk.


Bogen bygger på mere end 15 års erfaring i og omkring fondsverden. Den er baseret på en praktisk, analytisk tilgang til emner. Formålet er at beskrive og debattere fondenes udvikling fra diskrete velgørere til aktive samfundsaktører og derigennem adressere forholdet og dynamikken mellem fondene og det omgivende samfund. 
VIL DU VIDE MERE


KONTAKT: Birgitte Boesen

M +45 29 40 17 75

E-mail: bb@burocph.dk

www.burocph.dk


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER


CVR

21926701

 

EJER

Birgitte Boesen

 

MØDESTED 

KLUB, Linnésgade 25, st.,1361 København K

 

BANK

Nordea Erhverv

 

REVISION

Beierholm, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg

/  Copyright © All Rights Reserved 2015  /  Web Design Adshape Kim Martinussen  /  ONE.com  /