ANALYSER OG RÅDGIVNING

ANALYSE I STRATEGISK BALANCE

büroCPH er et rådgivningsbureau med speciale i private og offentlige fonde og foreninger. büroCPH arbejder med at fremme kendskabet til filantropiske fonde og foreningers værdiskabelse i samfundet til gavn for fondene og deres omverden. büroCPH forener kompetencer inden for public affairs og relation, analyse og strategi.

FONDE & FILANTROPI


ÅBENHED & VÆRDI

Åbenheden ruller ind over det danske fondslandskab. Men vi skal ikke mere end 15-20 år tilbage for at opleve en tid, hvor filantropi rimede på diplomati og passede rigtig godt sammen med bonede gulve, diskretion og distance. Sådan er det ikke længere.


Både herhjemme og i udlandet er begreber som åbenhed og gennemsigtighed  blevet synonymt med god ledelsesstil. I midten af 2016 offentliggjorde Økonomisk Ugebrev en oversigt over de 100 største danske erhvervsdrivende fonde. Halvdelen af dem havde i  det seneste år  taget et stort spring fremad mod større åbenhed om egne ledelsesforhold.


FONDE SKABER VÆRDI FOR SAMFUNDET

Fondene løser mange opgaver til gavn for samfundet, som ellers ikke ville blive løst. Uden disse private midler ville vigtige statslige og kommunale initiativer have svært ved at blive fuldfinansieret, og mange ildsjæle ville gå forgæves med deres initiativ- og virkelyst.


Det skønnes, at fondene årligt uddeler cirka 8 mia. kr. til almennyttige formål. Men i øjeblikket kan ingen med sikkerhed sige, hvor mange fondspenge, der hvert år går tilbage til samfundet i form af filantropisk støtte. På samme måde er der stor usikkerhed om, hvordan støtten fordeler sig på forskellige uddelingsområder som uddannelse, kultur, det sociale, sundhed, klima, miljø og så videre.


USIKKERHED & VIDEN

Usikkerheden giver anledning til mange misforståelser på kryds og tværs. Usammenlignelige data bliver sat skævt sammen; forudsætninger bliver overset – og konklusionerne er ofte derefter. Der er en del eksempler på uautoriserede opgørelser, hvor forfatterne efter bedste evne leverer data, men hvor resultatet desværre ofte er mere slør end afsløring.


Nu ser det ud til, at Danmarks Statistik i løbet af 2017 for første gang nogen sinde lancerer en statistik over danske fonde. Der ligger store udfordringer, men også store muligheder i at identificere nogle præcise nøgletal på tværs af fondsverden.OMVERDEN & STAKEHOLDERS


MÅLGRUPPER

Fondene har et stor berøringsflade og mange interessenter. Det kan f.eks. være støttemodtagere og -ansøgere, private og offentlige samarbejdspartnere, rådgivere som kapitalforvaltere, advokater, revisorer og andre rådgivere inden for fondens faglige felt. Alle kan de få de brug for let tilgængelig adgang til information  om årligt - enkeltvis eller på tværs. Det kan eksempelvis drejer sig om fonden(e)s formål, virke, uddelingsprincipper, indsatsområder og ansøgningsprocedurer.


FORSTÅ FILANTROPIEN

I de senere år har flere fonde sagt farvel til den traditionelle mæcenrolle og i stedet indledt en professionaliseringsrejse iværksat af bestyrelser og direktioner. Fondene har etableret professionelle sekretariater, og de kombinerer filantropi med fornuft og forretningsmæssig indsigt. Det giver sig bl.a. udtryk i deres arbejdsgange, der er inspireret af det private erhvervslivs effektivitet og det offentliges forvaltningspraksis.


INDSIGTEN LIGGER I DETALJEN

Ind imellem virker det som om, der kun er to skabeloner at vælge imellem, når omverden skal forstå fondene. Den ene skabelon er den til ’julemandshistorien’ om, at fondene deler dejlige gaver ud til forventningsfulde modtagere. Den anden skabelon er til ’udbytterhistorien’, som i al enkelhed går ud på, at fondene udnytter lovgivningen til at skrabe formuer sammen og undgå at betale skat.


Naturligvis giver ingen af versionerne det sande billede. Men for at få indsigt i fondene er det vigtig at gå i detaljen med årsregnskaber, hjemmesider og uddelingsstrategier. Og samtidig

forstå den enkelte fond, hvordan den arbejder og ud fra hvilket formål.


FONDE SAMARBEJDER

Fondenes nye åbenhedskultur er fyldt med eksempler på filantropiske fonde, der i det store som i det små udvikler konkrete projekter i tæt samarbejde med ngo’er og frivillige. Alle gør sig sine erfaringer og bliver klogere på, hvordan processen kan skæres, så den bliver bedst mulig .