Fonde & Filantropi

Fonde & Filantropi

Danmark er et fondsland i bevægelse. 5.000 fonde sætter årligt deres store og små aftryk på samfundet. Alene i 2021 uddelte de tilsammen 25,9 milliarder. Men hvordan navigerer man rundt mellem de mange fonde og de virkemidler, som fondene bruger? büroCPH hjælper med at skabe overblik over det mangfoldige fondslandskab og fondenes virkemidler med det formål at styrke ansøgernes fondskompetencer.


Hvem er I?

I er en hel- eller halvoffentlig institution, en ngo, en samfundsengageret virksomhed eller anden form for privat organisation.


I arbejder med fondsansøgninger og ønsker at systematise jeres fondsindsats.


I arbejder med at formulere organisationens fondsstrategi.


I ønsker helt generelt at få et bedre overblik over mulighederne i den danske fondsverden.


büroCPH tilbyder strategisk fondsrådgivning fra projektets idéfase og vision til udvikling af fondsprospekt og igangsættelse af dialogproces. Vi stiller jer de kritiske spørgsmål, før fondene gør det. Og vi bistår gerne med analyser og anbefalinger til hvilke fonde, der vil egne sig til netop jeres projekt.


Vi giver feedback på jeres idé og vision og rådgiver om, hvordan I kan omsætte det til et handlingsrettet  fondsprospekt

 • Hvad er kernefortællingen?
 • Hvem gavner projektet?
 • Hvordan dokumenterer I projektets brændende platform?

 

Vi kortlægger det mangfoldige fondslandskab og lægger en plan for jeres fondsapproach

 • Hvilke store, mellemstore og små fonde kan især være relevante for jer?
 • Hvordan passer den enkelte fonds formål, arbejdsmåde og uddelingsfokus til jeres projekt?
 • Hvad bør I særligt være opmærksomme på i ft. fondenes deadlines, bevillingskriterier, særlige arbejdsmåder m.v.?

 

Vi vurderer potentialet for fondsstøtte og peger på eventuelle faldgruber

 • Hvad vil I gerne bruge fondssamarbejdet til?
 • Hvordan kan I bringe de forskellige filantropske virkemidler i spil?
 • Er der særlige udfordringer i at få medfinansiering fra fonde? Og er der andre støttemuligheder ud over fondsfinanisering, som I bør være opmærksomme på?

 

Vi bidrager til en realistisk fondsfinansieringsplan ved at stille de kritiske spørgsmål

 • Hvordan ser jeres økonomiske ramme ud?
 • Virker forhold mellem egenfinansiering og fondsfinansiering realistisk?
 • Har I en plan for den efterfølgende drift?

Se også:
Sparring & Workshops