Sparring & Workshops

Sparring & Workshops


Hvordan er samspillet mellem jeres organisation og den omverden, I agerer i. Er I klar til at gå i dialog med fonde, beslutningstagere og andre parter, der kan blive vigtige aktører i den videre proces? Er der samklang mellem jeres interne og eksterne kommunikation af de centrale budskaber?
Er I klar til at kommunikere en ny vision eller strategi på de indre og yder linjer? 

Få sparring om, hvad I særligt skal være opmærksom på, når I som ledelse og medarbejdere kommunikerer organisationens vision, værdier og mål til omverden. Er der nogle budskaber, som skal stå tydeligere frem end andre? Er I opmærksomme på de muligheder og risici, som præsentationen af en ny vision eller strategi kan indebære?


Forstå fondsverden og kom godt i gang med ansøgningen

Få indsigt i fondenes forskellige arbejdsmåder og den filantropiske tænkning. Formålet er at give deltagerne indsigt i de mekanismer og virkemidler, som er en vigtig del af fondsverden. I nogle enkle, gode råd om, hvordan I bedst kommer godt i gang med ansøgningsprocessen.


Fonde i bevægelse – fondenes nye roller og virkemidler

Fondsverden forandrer sig, og deres betydning for samfundsudviklingen vokser. Alene i 2021 uddelte de cirka 5.000 fonde tilsammen 25,9 milliarder kroner til forskellige formål.


Fondslandskabet

Bliv bedre til at navigere rundt i det danske fondslandskab og styrk dine fondskompetencer. Formålet er at styrke deltagernes overblik over den mangfoldige fondsverden og blive klogere på, hvad der skaber det gode fondsmatch.


*Holdes også som webinar


Altingets fondsuddannelse

Birgitte Boesen er facilitator på Altingets uddannelse i fondsansøgninger. Her er målet at styrke deltagernes fondskompetencer og hjælpe alle godt på vej i ansøgningsprocessen og med at få succes med fondsansøgningerne. Uddannelsen har fokus på at udvikle deltagernes kendskab til det danske fondslandskab og forstå samspillet mellem ansøgermiljøerne, fondene og det omgivende samfund. Læs mere her: https://www.altinget.dk/uddannelser/uddannelse-i-fondsansoegninger