Opinion & Debat

Opinion & Debat


FOREDRAG

 

Dynamikken mellem fondene og det omgivende samfund forandrer sig

Gennem de senere år er de filantropiske fonde gået fra at være diskrete og lukkede om sig selv til at være udadvendte, nysgerrige og indflydelsesrige. De engagerer sig i et bredt felt af dagsordener, sætter sig selv i spil og arbejder målbevidst på at skabe større effekt af deres uddelinger.

 

Fondsmodellen – er den en del af løsningen?

Fondspenge spiller en stadig større rolle i finansieringen af projekter inden for de store, tunge samfundsområder. I takt med at de filantropiske fonde fylder mere i samfundsudviklingen, bliver det endnu mere relevant at sætte fokus på fondsmodellen. Meget tyder tilmed på, at fonde er mere robuste og klarer sig bedre gennem kriser end andre virksomhedsformer. Kan de filantropiske fonde være en større del af løsningen på de store kriser, verden står midt i?

 

Fondsevalueringen – nye udfordringer og muligheder

Flere og flere fonde interesserer sig for, om deres uddelinger skaber værdi. Derfor evaluerer de mere end før og bruger deres erfaringer til nye bevillinger. Men hvad sker der, når fonde kommer med ombord? Og hvad med alt det, der ikke måles?