Omverden & Stakeholdere

Omverden & Stakeholdere 

Hvornår har I sidst taget temperaturen hos jeres vigtigste stakeholdere? Hvad tænker jeres kunder, samarbejdspartnere, beslutningstagere og medarbejdere? 

Er der den nødvendige samklang mellem jer og omverden? Er de enige i, at jeres relation skaber gensidig værdi? 


büroCPH tilbyder stakeholderanalyser inden for områder som arkitektur, design & byggeri, kunst & kultur, sport, sundhed, uddannelse og forskning. Vi arbejder med både offentlige institutioner, private virksomheder og NGO'er.


Hvilket billede har jeres nære samarbejds- og dialogpartnere af jer? Er de tilfredse med den måde, I arbejder på og de resultater, I skaber? Er jeres stakeholderkommunikation effektiv?

Omverdens oplevelse er ikke nødvendigvis identisk med den oplevelse, der deles internt i organisationen blandt ledelse og medarbejdere - eller blandt organisationens medlemmer og frivillge.


En stakeholderanalyse gennemført af en fortrolig tredjepart kan bidrage med nyttig viden om, hvordan kunder, samarbejds- og dialogpartnere opfatter jeres organisation, de strategiske prioriteringer og det daglige arbejde.


büroCPH tilbyder at være den fortrolige tredjepart, der spørger på jeres vegne.
Vi har mangeårig erfaring med at gennemføre stakeholderanalyser baseret på kvalitative interviews blandt nøgleinteressenter, der er udvalgt i tæt dialog med vores opdragsgiver. Interviewene gennemføres ved hjælp af en semi-struktureret spørgeguide, der dels sikrer, at vi stiller de ønskede spørgsmål, dels sikrer en metodisk fællesnævner gennem alle interviews og samtidig giver plads til de uventede refleksioner. Resultaterne fra de enkelte interviews samles i en endelig rapport, der præsenteres for ledelsen og eventuelt andre dele af organisation.


Eksempel på en stakeholderanalyse

büroCPH gennemførte i 2021 en omverdensanalyse for virksomheden Ingerfair. Formålet med analysen var at undersøge, hvilke opmærksomhedspunkter frivillige civilsamfundsaktører har – eller fremover gerne vil have – inden for fokusområderne: deltagerskab, bestyrelsesarbejde & professionalisering samt trivsel på arbejdspladsen.


De tre fokusområder blev valgt ud fra en vurdering af emnernes aktuelle relevans. Formålet var at sætte nogle refleksioner i gang i relation til de tre tematikker, der var rapportens omdrejningspunkt.


Analysen inkluderede interviews med 7 erfarne civilsamfundsaktører med nøglepositioner indenfor frivilligområdet i store, toneangivende civilsamfundsorganisationer.


Se mere på Ingerfairs hjemmeside: https://www.ingerfair.dk/omverdensanalyse/

https://www.ingerfair.dk/omverdensanalyse/

Andre eksempler på stakeholderanalyser


Kulturinstitution

büroCPH gennemførte en stakeholderanalyse på en kulturinstitution med det formål at kortlægge centrale interessenters vurdering af sigtelinjerne i institutionens’ fremtidige strategi. Interviewpersonerne blev udvalgt blandt stakeholdere med et personligt kendskab til eller relation til institutionen. Analysen havde til formål at understøtte bestyrelsens beslutning om den kommende 4-årige strategi. 


Design Studio

büroCPH gennemførte først en ekstern stakeholderanalyse på vegne af en kreativ virksomhed i et stærkt kompetitivt marked. Formålet var at formidle kunders, samarbejdsparteres og andre professionelle interessenters feedback til virksomheden i forhold til en række parametre. Virksomheden ønskede med analysen at få inspiration til konkrete forbedringer og justeringer, der kunne styrke dens markedsposition og øge dens markedsandele. Stakeholderanalysen blev gennemført på dansk og engelsk og tilgodeså dermed virksomhedens danske og internationale markeder.

Efterfølgende gennemførte büroCPH en medarbejderundersøgelse blandt virksomhedens danske og udenlandske medarbejdere. Spørgeguiden var afstemt med den eksterne stakeholderanalyse og skabte på den måde synergi mellem resultaterne af de to analyser.